DOCUMENT | TWELFTH COLLEGE
» DOCUMENT

DOCUMENT

DOKUMEN DALAMAN KOLEJ-KOLEJ
1
SENARAI DOKUMEN DALAMAN (05.10.2021)
2
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
3
GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KENDIRI (13.08.2021)
4
GARIS PANDUAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
5
GARIS PANDUAN PENGURUSAN BASIKAL DI KOLEJ-KOLEJ (13.08.2021)
6
GARIS PANDUAN PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
7
GARIS PANDUAN PENGIRAAN MERIT TINGGAL DI KOLEJ (13.08.2021)
8
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
9
GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SECARA DALAM TALIAN (15.10.2021)
10
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN DAN PINJAMAN PERALATAN (13.08.2021)
11
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS (13.08.2021)
12
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
13
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN (13.08.2021)
14
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH (13.08.2021)
15
BORANG SEMAKAN INVENTORI BILIK PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS) -13.08.2021
16
BORANG PEMERIKSAAN KENDIRI KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
17
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
18
BORANG PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
19
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR (13.08.2021)
20
BORANG TERIMA DAN SERAH KUNCI (BAHARU-13.08.2021)
21
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
22
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM/AKTIVITI (baharu 13.08.2021)
23
LOG SERAHAN BORANG ADUAN KEROSAKAN PENGINAPAN PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS)-13.08.2021
24
SLIP PENGESAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
25
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PEKERJA
26
LAPORAN RINGKAS PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ (28.11.2018)
27
PEKELILING CUTI SEMESTER
28
STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
29
CONTOH STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
30
CONTOH PENGISIAN DATA SPOT CHECK (pindaan 2.4.2019)
31
FORMAT PENGIRAAN MERIT PELAJAR
32
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AUKU)
33
PERINTAH TETAP UPM (KOLEJ KEDIAMAN)
34
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2018/19 (12.4.2019)
35
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2020/2021 (kemaskini 01.06.2021)
36
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2021/2022 (kemaskini 26.11.2021)
37
PEKELILING PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ BAGI SESI 2021/2022 (01.06.2021)
38
TEMPLATE TREND ANALISI PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
39
TEMPLATE LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2021 (ADUAN KEROSAKAN)
40
PIAGAM PELANGGAN (kuatkuasa 16.09.2021)
41
LAPORAN PERBANDINGAN ADUAN KEROSAKAN KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN (2019, 2020 DAN 2021)
42
SENARAI DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN ISO (QMS DAN ISMS)
43
AKTA ARKIB NEGARA 2003 (AKTA 629)
44
AKTA RAHSIA RASMI 1972 (AKTA 88)

REPORT
45
Laporan Kebajikan Pelajar Khas Bulan Puasa dan Hari Raya Aidilfitri 2021

STUDENTS PLACEMENT RESULT
46
Students Placement Result Sessi 2018/19-1
47
Keputusan Penempatan Pelajar Sesi 2019/20-1
48
Students Placement Result Sessi 2020/2021

DOKUMEN KOLEJ 12
49
LOG PINJAMAN KUNCI
50
BORANG TEMPAHAN MAKANAN
51
BORANG PENCALONAN MALAM ASPRESIASI GEMERSIK SERIBU BINTANG
52
BORANG PENGECUALIAN KULIAH
53
BORANG PERMOHONAN PELEKAT BASIKAL
54
AKU JANJI PELAJAR KOLEJ 12
55
UNIVERSITIES AND UNIVESITY COLLEGES ACT 1971
56
Inter-College Championship Calendar 2018/19
57
KERTAS MINIT FAIL
58
SURAT AKU JANJI
59
BORANG TERIMA DAN SERAH KUNCI
60
BORANG PERMOHONAN KELUAR ATAU MASUK SELEPAS 12.00 TGH MALAM
61
BORANG PINJAMAN BASIKAL (SE RIM)
62
UKURAN KELUASAN BILIK BERDUA
63
UKURAN KELUASAN BILIK SEORANG
64
UKURAN KELUASAN BILIK BEREMPAT
65
BORANG KELUAR WAKTU PEJABAT
66
JADUAL DIMERIT
67
PEMARKAHAN PEMILIHAN MTM
68
SURAT PENGESAHAN PELAJAR
69
SURAT KEBENARAN MEMBAWA BARANG PELUPUSAN KELUAR

COMPLAINTS REPORT
70
First Quarter 2017 (Q1) (Jan - Mac)
71
Second Quarter 2017 (Q2) (April - Jun)
72
Third Quarter 2017 (Q3) (July - September)
73
Forth Quarter 2017 (Q4) (October - December)
74
First Quarter 2018 (Q1) (Jan - Mac)
75
Second Quarter 2018 (Q2) (April - Jun)
76
Third Quarter 2018 (Q3) (July - September)
77
Forth Quarter 2018 (Q4) (October - December)
78
First Quarter 2019 (Q1) (Jan - Mac)
79
Second Quarter 2019 (Q2) (April - Jun)
80
Third Quarter 2019 (Q3) (July - September)
81
Forth Quarter 2019 (Q4) (Oktober - Disember)
82
First Quarter 2020 (Q1) (Jan - March)
83
Second Quarter 2020 (Q2) (April - Jun)
84
Third Quarter 2020 (Q3) (July - September)
85
Forth Quarter 2020 (Q4) (October - December)
86
First Quarter 2021 (Q1) (Jan - March)
87
Second Quarter 2021 (Q2) (April - Jun)
88
Third Quarter 2021 (Q3) (July - September)

BORANG KEW PA
89
KEW PA 12- SIJIL TAHUNAN HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH

ANUGERAH ROLE OF HONOUR
90
Role of Honour 2017/18
91
Role of Honour 2016/17
92
Role of Honour 2018/19

ANUGERAH PERMATA BAKTI
93
Anugerah Permata Bakti 2017/18
94
Anugerah Permata Bakti 2016/17
95
Anugerah Permata Bakti 2015/16
96
Anugerah Permata Bakti 2014/15
97
Anugerah Permata Bakti 2018/19

SAHABAT 12
98
Sahabat 12 sesi 2017/18
99
Senarai Nama Sahabat 12 Sesi 2016/17
100
Senarai nama Penerima Anugerah Sahabat 12 2018/19

AUKU 1971
101
Perintah Tetap Kolej Kediaman 2015 oleh Pejabat Perundang-undangan UPM
102
Perintah Tetap Kolej Kediaman 2015
103
Perintah Tetap Kolej Kediaman 2015

JADUAL PENGGUNAAN DEWAN-DEWAN KOLEJ SERUMPUN
104
JADUAL PENGGUNAAN DEWAN PUTRA 2
105
JADUAL PENGGUNAAN DEWAN PJSD
106
JADUAL PENGGUNAAN DEWAN PUTRA 2 sem 2
107
JADUAL PENGGUNAAN DEWAN PJSD sem 2

Student Leadership Activities
108
2018/2019 Session
109
2019/2020 Session

5S GUIDELINES
110
5S Guidelines
111
SLAID TAKLIMAT EKSA

INFORMATION
112
STUDENTS WHO WILL BE ALLOWED TO RETURN TO UPM
TWELFTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 7362/ 2160
-
CVBSUAl:20:54