Fellow | TWELFTH COLLEGE
» ORGANISATION » Fellow

Fellow

Peranan Felo adalah menjadi  Penasihat Jawatakuasa Kecil di peringkat Kolej yang bertanggungjawab kepada aktiviti pelajar.  Membantu Kolej dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dalam pembangunan akademik, sahsiah, menjaga keselamatan, kebajikan dan disiplin pelajar.  Mengambil tindakan yang sewajarnya bila timbul sesuatu kecemasan, kemalangan, kesibukan ataupun apabila seseorang pelajar jatuh sakit dan juga sebagai saluran perhubungan antara staf dan pelajar di Kolej untuk menwujudkan sesuatu persefahaman dan ketenteraman.

Sumber :  Surat lantikan Felo Kolej

Updated:: 14/07/2017 [fuziah]

MEDIA SHARING

C1529804081